SpektrusŽmogų supantys baldai įauga į jo gyvenimą, sensta kartu su juo, keliauja iš kartos į kartą kaip šeimos relikvija. Kartais tampa net istorine vertybe. Suremontuoti ir atnaujinti seni baldai bei daiktai įgyja antrą gyvenimą. Taip galima išsaugoti ir perduoti kitoms kartoms relikvijas, kurios šildo namus.

Ar Jums teko kada nors domėtis senų antikvarinių baldų ir daiktų „atjauninimo“ procesu? Tas procesas - tai labai ilgas ir kruopštus, reikalaujantis daug žinių, supratimo, išmanymo, patirties - darbas.

Kai atiduodi restauruotą, žmonėms brangų ir vertingą daiktą ar baldą, kartu jautiesi prisidėjęs prie paveldo išsaugojimo.


Daug restauruotų baldų ir daiktų iškeliauja ne tik į privačių savininkų namus, bet ir į muziejus.
Visas restauravimo procesas atliekamas autentiškomis medžiagomis:

• karšti kaulų klijai;
• jūros žolės;
• autentiška mediena;
• šelako politūra arba lakai;
• kitos medžiagos.
Minkštų baldų restauravimas (kanapos, foteliai, krėslai, kėdės, kušetės ir kt.)

• išmontavimas;
• valymas;
• atidrožimas;
• surinkimas;
• padengimas naujomis dangomis;
• minkštalų keitimas arba papildymas;
• baldinių audinių uždėjimas.
Masyvo baldų restauravimas (indaujos, spintos, komodos, skrynios, kuparai ir kt.)

• išmontavimas;
• valymas;
• atidrožimas;
• surinkimas;
• dengimas naujomis dangomis.
Paveikslų rėmų restauravimas

• perklijavimas;
• įgipsinimas;
• atidrožimas;
• įklijinimas;
• dengimas.
Taip pat restauruojame:

• paveikslus;
• muzikos instrumentų medinę dalį;
• senų mašinų medines interjero detales;
• laikrodžių medines dalis;
• sendaikčius.
Nuotrauka Nr. 1 iš 30
Nuotrauka Nr. 2 iš 30
Nuotrauka Nr. 3 iš 30
Nuotrauka Nr. 4 iš 30
Nuotrauka Nr. 5 iš 30
Nuotrauka Nr. 6 iš 30
Nuotrauka Nr. 7 iš 30
Nuotrauka Nr. 8 iš 30
Nuotrauka Nr. 9 iš 30
Nuotrauka Nr. 10 iš 30
Nuotrauka Nr. 11 iš 30
Nuotrauka Nr. 12 iš 30
Nuotrauka Nr. 13 iš 30
Nuotrauka Nr. 14 iš 30
Nuotrauka Nr. 15 iš 30
Nuotrauka Nr. 16 iš 30
Nuotrauka Nr. 17 iš 30
Nuotrauka Nr. 18 iš 30
Nuotrauka Nr. 19 iš 30
Nuotrauka Nr. 20 iš 30
Nuotrauka Nr. 21 iš 30
Nuotrauka Nr. 22 iš 30
Nuotrauka Nr. 23 iš 30
Nuotrauka Nr. 24 iš 30
Nuotrauka Nr. 25 iš 30
Nuotrauka Nr. 26 iš 30
Nuotrauka Nr. 27 iš 30
Nuotrauka Nr. 28 iš 30
Nuotrauka Nr. 29 iš 30
Nuotrauka Nr. 30 iš 30
Nuotrauka Nr. 1 iš 36
Nuotrauka Nr. 2 iš 36
Nuotrauka Nr. 3 iš 36
Nuotrauka Nr. 4 iš 36
Nuotrauka Nr. 5 iš 36
Nuotrauka Nr. 6 iš 36
Nuotrauka Nr. 7 iš 36
Nuotrauka Nr. 8 iš 36
Nuotrauka Nr. 9 iš 36
Nuotrauka Nr. 10 iš 36
Nuotrauka Nr. 11 iš 36
Nuotrauka Nr. 12 iš 36
Nuotrauka Nr. 13 iš 36
Nuotrauka Nr. 14 iš 36
Nuotrauka Nr. 15 iš 36
Nuotrauka Nr. 16 iš 36
Nuotrauka Nr. 17 iš 36
Nuotrauka Nr. 18 iš 36
Nuotrauka Nr. 19 iš 36
Nuotrauka Nr. 20 iš 36
Nuotrauka Nr. 21 iš 36
Nuotrauka Nr. 22 iš 36
Nuotrauka Nr. 23 iš 36
Nuotrauka Nr. 24 iš 36
Nuotrauka Nr. 25 iš 36
Nuotrauka Nr. 26 iš 36
Nuotrauka Nr. 27 iš 36
Nuotrauka Nr. 28 iš 36
Nuotrauka Nr. 29 iš 36
Nuotrauka Nr. 30 iš 36
Nuotrauka Nr. 31 iš 36
Nuotrauka Nr. 32 iš 36
Nuotrauka Nr. 33 iš 36
Nuotrauka Nr. 34 iš 36
Nuotrauka Nr. 35 iš 36
Nuotrauka Nr. 36 iš 36
Nuotrauka Nr. 1 iš 26
Nuotrauka Nr. 2 iš 26
Nuotrauka Nr. 3 iš 26
Nuotrauka Nr. 4 iš 26
Nuotrauka Nr. 5 iš 26
Nuotrauka Nr. 6 iš 26
Nuotrauka Nr. 7 iš 26
Nuotrauka Nr. 8 iš 26
Nuotrauka Nr. 9 iš 26
Nuotrauka Nr. 10 iš 26
Nuotrauka Nr. 11 iš 26
Nuotrauka Nr. 12 iš 26
Nuotrauka Nr. 13 iš 26
Nuotrauka Nr. 14 iš 26
Nuotrauka Nr. 15 iš 26
Nuotrauka Nr. 16 iš 26
Nuotrauka Nr. 17 iš 26
Nuotrauka Nr. 18 iš 26
Nuotrauka Nr. 19 iš 26
Nuotrauka Nr. 20 iš 26
Nuotrauka Nr. 21 iš 26
Nuotrauka Nr. 22 iš 26
Nuotrauka Nr. 23 iš 26
Nuotrauka Nr. 24 iš 26
Nuotrauka Nr. 25 iš 26
Nuotrauka Nr. 26 iš 26

Telefonai:
+37067502586
+37065348474
Elektroninis paštas:
restauravimodarbai@gmail.com
Panevėžys.

SpektrusThe furniture that surrounds you grows into your life, ages with you, is passed on from generation to generation as a family relic. Sometimes it even gets historical significance. Repaired and renewed furniture gets a second life. This way you can pass on relics from generation to generation, to warm your home.

Have you ever wondered about old and antique furniture renewal process? The process is very lengthy and very thorough, it requires a lot of knowledge, understanding and experience.

When you restore an important item for someone, you feel like you were involved in saving someone's legacy.


A lot of repairs are done not only for private customers, but for museums aswell.
All renewal processes are done with authentic materials:

• hot bone glue;
• sea weeds;
• authentic wood;
• shellac polish;
• other materials.
Upholstered furniture(sofas, couches, armchairs, seats, etc.)

• dismantling;
• cleaning;
• carving;
• assembly;
• new coating;
• upholstery replacement or adding;
• furniture fabric replacement.
Solid wood furniture (sideboards, cupboards, commondes, chests, trunks, etc.)

• dismantling;
• cleaning;
• carving;
• assembly;
• new coating.
Painting frames

• bonding;
• plastering;
• carving;
• soaking in glue;
• covering.
We also restore:

• paintings;
• wood parts of music instruments;
• wood parts of old cars;
• clock wood parts;
• antiques.
Picture No. 1 of 30
Picture No. 2 of 30
Picture No. 3 of 30
Picture No. 4 of 30
Picture No. 5 of 30
Picture No. 6 of 30
Picture No. 7 of 30
Picture No. 8 of 30
Picture No. 9 of 30
Picture No. 10 of 30
Picture No. 11 of 30
Picture No. 12 of 30
Picture No. 13 of 30
Picture No. 14 of 30
Picture No. 15 of 30
Picture No. 16 of 30
Picture No. 17 of 30
Picture No. 18 of 30
Picture No. 19 of 30
Picture No. 20 of 30
Picture No. 21 of 30
Picture No. 22 of 30
Picture No. 23 of 30
Picture No. 24 of 30
Picture No. 25 of 30
Picture No. 26 of 30
Picture No. 27 of 30
Picture No. 28 of 30
Picture No. 29 of 30
Picture No. 30 of 30
Picture No. 1 of 36
Picture No. 2 of 36
Picture No. 3 of 36
Picture No. 4 of 36
Picture No. 5 of 36
Picture No. 6 of 36
Picture No. 7 of 36
Picture No. 8 of 36
Picture No. 9 of 36
Picture No. 10 of 36
Picture No. 11 of 36
Picture No. 12 of 36
Picture No. 13 of 36
Picture No. 14 of 36
Picture No. 15 of 36
Picture No. 16 of 36
Picture No. 17 of 36
Picture No. 18 of 36
Picture No. 19 of 36
Picture No. 20 of 36
Picture No. 21 of 36
Picture No. 22 of 36
Picture No. 23 of 36
Picture No. 24 of 36
Picture No. 25 of 36
Picture No. 26 of 36
Picture No. 27 of 36
Picture No. 28 of 36
Picture No. 29 of 36
Picture No. 30 of 36
Picture No. 31 of 36
Picture No. 32 of 36
Picture No. 33 of 36
Picture No. 34 of 36
Picture No. 35 of 36
Picture No. 36 of 36
Picture No. 1 of 26
Picture No. 2 of 26
Picture No. 3 of 26
Picture No. 4 of 26
Picture No. 5 of 26
Picture No. 6 of 26
Picture No. 7 of 26
Picture No. 8 of 26
Picture No. 9 of 26
Picture No. 10 of 26
Picture No. 11 of 26
Picture No. 12 of 26
Picture No. 13 of 26
Picture No. 14 of 26
Picture No. 15 of 26
Picture No. 16 of 26
Picture No. 17 of 26
Picture No. 18 of 26
Picture No. 19 of 26
Picture No. 20 of 26
Picture No. 21 of 26
Picture No. 22 of 26
Picture No. 23 of 26
Picture No. 24 of 26
Picture No. 25 of 26
Picture No. 26 of 26

Phone no.:
+37067502586
+37065348474
Email:
restauravimodarbai@gmail.com
Panevėžys, Lithuania.


Spektrus